Niklas Piensoho: Kaggeholm skulle bli en bra granne

Vid pingsts rådslag 2017 kom det fram att Kaggeholms huvudförslag när det gäller skolans framtid är en flytt till Rörstrands slott. Det förslaget har Filadelfiakyrkans ledning ställt sig enhälligt bakom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Filadelfiakyrkans föreståndare Niklas Piensoho skriver i ett nyhetsbrev att församlingsledningen "med stor glädje samtalat om möjligheten att flytta Kaggeholms folkhögskola till Rörstrands slott".

Församlingsledningen har sedan årsskiftet fört intensiva samtal med ledningen för Kaggeholms Folkhögskola och Pingströrelsens skolstiftelse, som äger alla rörelsens folkhögskolor.

Församlingsledningen ser mycket positivt på en eventuell flytt av folkhögskolan till Rörstrands slott, och ställde sig alltså på lördagen enhälligt bakom det förslag från Kaggeholm där huvudalternativet är att flytta till Rörstrand.

Det finns, skriver Piensoho, "stora samordningsvinster mellan skolan och församlingen".

"Tillsammans kan vi göra mer, nå fler och betyda mer än om vi förblir var och en för sig", säger Piensoho i nyhetsbrevet.

Inga beslut är dock fattade än, betonar han.