24 november 2020

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEJohan Winbo: Allt har han gjort skönt i sin tid

Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut (Pred 3:11). Paulus nämner också: “Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga” (Rom 1:20).

Vi kan både se Gud i den här världen och ändå inte greppa honom fullt ut, för att han är Gud. Jag instämmer med C S Lewis “Jag tror på kristendomen så som jag tror på att solen går upp: Inte bara för att jag ser den, utan för att jag ser allting annat.” Under min uppväxt läste jag både Narnia och Sagan om ringen och fascinerades över kampen mellan det goda och det onda. C S Lewis och Tolkien är nog de författare som påverkat mig mest i min uppväxt och visat på “spåren av Gud” genom sitt skrivande.

I detta nummer av NOD är vårt tema Gud i litteraturen. Vi vill på samma sätt visa på ett flertal författare och deras vandring och upptäckt av “spåren av Gud” i den här världen. Lars Johansson inleder numret med en spaning och kartritning över samtalet om Gud i litteraturen. Han nämner att från 1980-talet och framåt var det inte längre tabu att tala om Gud i de främsta svenska författarskapen snarare tvärtom.

Det har varit en spännande utmaning för oss i redaktionsrådet att få till ett så stort och viktigt ämne. Vilka ska skriva och vilka ska vi skriva om och hur ska man begränsa det existentiella som lever i många texter? I redaktionsrådet har vi försökt få till en bredd kring det historiska och det nutida och ett försök att täcka flera genrer. Därför är vi extra glada att vi fått med några dikter.

Jag tror vi kommer få se mer av Gud i litteraturen framöver.

—  Johan Winbo

Inför detta nummer tog jag mig modet att publicera min första dikt, eller snarare pastisch, som ni kan läsa om på “Torget”. Vi följer även Alva Dahl och hennes väg till skrivande från flickrummet till där hon är i dag. John Sjögren visar på de heliga dimensionerna i texter av Knausgård och von Essen. Temat avslutas med Karin Rubenssons reflektion omMats Söderlunds “Ättlingarna” och Terstrieps analys av Etty Hillesums dagbok.

Jag tror att du i detta nummer får nya upptäckter från kristna författare och jag hoppas att vi kan bidra med att du i framtiden ser “spår av Gud” i din läsning av artiklar och böcker. Jag tror vi kommer få se mer av Gud i litteraturen framöver. Det finns en längtan i dag att samtala om det existentiella, vilket underrubriken på Joel Halldorfs nya bok “existentiell svindel” antyder, Gud är här för att stanna!

Med önskan om en god läsning.

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.