Sök

Vi som gör NOD

 

Jag som är redaktör för NOD heter Carolina Klintefelt.

Till min hjälp har jag ett gediget och kompetent redaktionsråd. Gemensamt för alla som ingår där är ett brinnande intresse för samtidsfrågor, samhälle och kultur, samt en förankring i kyrka och kristenhet. Tillsammans bestämmer vi tema och innehåll för varje nummer, kontaktar skribenter och bidrar på olika sätt till att skapa ett så engagerande nummer som möjligt.

David Nyström är kyrkohistoriker och exeget.

Sara Wrige är teknologie doktor i fysik och präst i Svenska kyrkan. Hon arbetar som stiftsadjunkt i Göteborgs stift.

Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria och till vardags lektor vid Teologiska högskolan Stockholm, ledarskribent på tidningen Dagen samt medarbetare på Expressen Kultur. 

Lars Johansson är lärare i religionsfilosofi och religionshistoria på Örebro teologiska högskola. Tidigare föreståndare för Forum för tro, kultur och samhälle. Numera universitetspastor vid Örebro universitet. 

Inger Alestig är reporter på tidningen Dagen med examen i Europastudier och litteraturvetenskap, film och teater. Hon var tidigare kulturredaktör på Dagen och är medförfattare till flera böcker.

Stefan Lindholm har en PhD i religionsfilosofi och är präst i Döderhults församling. Han har tidigare bott och arbetat med sin familj på den kristna gemenskapen och studiecentrat L’Abri i England och Sverige. 

Åsa Molin är teolog och lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi i Örebro. Hon har gett ut ett flertal böcker på Libris förlag.

Pekka Mellergård är tidigare rektor på Örebro Missionsskola, numera neurokirurg, hjärnforskare och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Andreas Nordlander är filosof och teolog. Han arbetar som universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, och genomför för närvarande ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring begrepp som syfte, ändamål och mening, finansierat av Vetenskapsrådet.

Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori och ansvarig för masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet. Han är också verksam som pastor i Saronkyrkan, Göteborg. 

Elisabeth Sandlund är opinionsredaktör på tidningen Dagen och författare till bland annat boken ”Drabbad av det oväntade”.

Fredrik Wenell är teol dr. och arbetar som lektor på Akademi för Ledarskap och Teologi samt på Evangeliska Frikyrkan med frågor som rör ungdomar. Han är också kopplad som konsulent till Sveriges kristna råd i barn- och ungdomsfrågor.