Nu har påven landat i Sverige

Påve Franciskus har landat på Malmö airport där han välkomnats av statsminister Stefan Löfven. Dagens Jacob Zetterman rapporterar kontinuerligt från Lund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

09:55: Många nyfikna lundabor finns runt domkyrkan, som är helt avspärrad. Ett enormt polisuppbåd finns på plats. 

Men för många lundabor är det här en helt vanlig vardag. Cyklister i långa banor ringlar förbi på morgonen då folk ska ta sig till jobbet. 

Utanför domkyrkan finns också en hel del tillresta människor, från när och fjärran. Och det är ingen tvekan om varför de är här. Påven, säger alla man pratar med.  

10:02: I Katolska kyrkan i Lund nöjer man sig inte med de stora eventen. Fyra mässor firas på morgonen, den första började klockan sex.

10:43: De flesta som Dagens utsända pratar med är väldigt nyfikna och förväntansfulla. Men så finns det också en och annan som mest fnyser åt det hela. 

Många prästkragar rör sig runt Lunds domkyrka, vilket gör det tydligt att det rör sig om ett kyrkligt engagemang. En av dem är Karin Wiborn från Sveriges kristna råd, som lite skämtsamt kallar det hela för ett "spektakel", och syftar då på alla avspärrningar som måste till. 

10:46: Domkyrkans tusenåriga fasad är lika ståtlig som märkt av tidens tand. Det märks att det är två historiska kyrkor som ska mötas här. Domkyrkans tid är delad i två, 500 år som katolsk, 500 år som luthersk. 

11:21: Mitt i all uppståndelse, finns det de som inte bryr sig så mycket. Som Peter Brodelius, som passerade förbi Lunds domkyrka, och bekymrat tittade på det stora polisuppbådet och avspärrningarna.

- Jag bryr mig inte så mycket av det här och jag har väl aldrig varit direkt intresserad av religion i mitt liv. Nej, jag bryr mig inte helt enkelt, sa han till Dagens reporter.

Men lite kittlande är det väl med all uppståndelse?

- Så många poliser det finns överallt, och påven har inte ens landat ännu. Nej, jag cyklar nog bara förbi. Jag har inte så mycket här att göra. 

11:44: Lutheraner och katoliker har inför mötet i Lund debatterat teologi. Men här handlar mycket om ekumeniken att samarbeta, rent praktiskt. Exempelvis att ta hand om det stora journalistuppbådet. I det praktiska spelar det inte så stor roll om man får hjälp av en katolik eller lutheran.

12:30: De flesta är kristna men även andra religioner är närvarande. Mycket varierande klädsel, nunnor och ortodoxa kyrkobesökare i stora svarta hattar och frikyrkoledare i slips.

13:05: Amanda Carlshamre från Svenska kyrkans unga är också på plats. Hon berättar att de haft ett ekumeniskt ungdomsmöte i två dagar. 40 lutheraner och 40 katoliker där de talat om de fem imperativen.

- Vi som unga har inte upplevt konflikten. Vi ser den men känner den inte. Så för oss finns mycket att bygga på. Det ska bli spännande att se vart allt tar vägen efter detta, säger hon.

14.30: Gudstjänsten i Lunds domkyrka har startat. Påven Franciskus ber: "Helige Ande, hjälp oss att glädjas åt de gåvor kyrkan fått genom reformationen."

14.43: Även lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan tackade för de goda förändringar och den förkunnelse av evangeliet som sattes i gång med reformationen.

14.47 Sång och musik med afrikanska tongångar.

14.50: Ånger och försoningsakt efter den inledande tacksägelsen.

14.55 Kyrie Eleison, Herre förbarma dig, sjungs. Mellan detta beds böner om förlåtelse och försoning, från såväl katolskt som lutherskt håll. Och så visar man varandra tecken på försoning och fred genom att omfamna varandra längst framme i Lunds domkyrka. Detta under ledning av påven Franciskus och Monib Younan från Lutherska världsförbundet.

15.01 Ärkebiskop Antje Jackelén läser bibeltexten om att Jesus är vinstocken och ni är grenarna, från Johannesevangeliet.

15:10 Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge predikar på spanska: "När vi ser Jesus ibland oss har vi börjat se på varandra på ett annat sätt. Vi inser att det mycket mer som förenar oss än som skiljer oss. Vi är här för att återupptäcka vilka vi är i Kristus."

"Men det finns också en splittring i Kristi kropp. Hur kan vi bli helade så att vi slutligen kan bli det vi redan är, grenar i Kristi vinstock?"

15:15: Påven Franciskus tar över predikandet, även han på spanska: "Också vi måste kärleksfullt och ärligt betrakta vårt förflutna och erkänna våra fel och be om förlåtelse. Gud är den ende domaren. Vi får också erkänna att splittringen mellan oss avvek från den ursprungliga Guds vilja att söka gemenskap."

15:20 Påven fortsätter: "Låt oss beröras av Guds blick. Den enda han vill är att vi ska bli kvar som levande grenar i hans son Jesus.... Jesus påminmer oss: Utan mig kan ni ingenting göra. Det är han som sporrar oss att göra enheten till en alltmer uppenbar vekrlighet."

15:27: Den augustinska trosbekännelsen, gemensam för lutheraner och katoliker, läses.

15:32 Gudstjänstens tredje del, att gå från ord till handling, inleds. De fem uppmaningar - imperativ - som lutheraner och katoliker har enats om står i fokus. Det första imperativet handlar om att alltid börja i enhetens perspektiv, inte i splittringens. En liten flicka bär fram eld för att tända ett första ljus.

15:35: Den andra uppmamningen handlar om att lutheraner och katoliker ständigt bör låta sig själva förändras genom mötet med den andra och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet. Ett andra ljus tänds.

15:37: Tredje uppmaningen - imperativet - handlar om att förpliktiga sig till att söka synlig enhet och tillsammans utveckla närmare vad detta innebär i konkreta steg. Ett tredje ljus tänds, där elden bärs fram av en ung pojke. Den synliga enheten är en av de största utmaningarna för de båda kyrkofamiljerna.

15:39 En fjärde uppmaning är att gemensamt återuppväcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

15:41  För det femte bör katoliker och lutheraner vittna tillsammans om Guds barmhärtihget genom att förkunna och tjäna i världen. Nu lyser de fem ljusen i ljusstaken i Lunds domkyrka.

15:43 Helga Haugland Byfuglien, biskop i norska lutherska kyrkan, förbereder underskrivandet av ett gemensamt dokument genom att säga: "Genom dialog och gemensamt vittnesbörd är vi inte längre främlingar för varanra. Det som föenar oss är mer än det som skiljer oss"

"Många av våra medlemmar längar efter att ta nattvarden vid samma bord. Vi längar efter att såret i Kriti kropp ska bli helat. Vi manar alla församlingar och kommuniteter att var modiga och kreativa, glada och hoppfulla i den stora resa som ligger framför oss."

15.45 Påven Franciskus och Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, undertecknar den historiska överenskommelsen mellan katoliker och lutheraner. Lång spontan applåd i Lunds domkyrka.

15:47 Pslamen "Lågorna är många, ljuset är ett" sjungs gemensamt.

15:50 Katolske biskopen Anders Arborelius inleder en förbön för den kristna kyrkans framtid. Förbönen fortsätter på en rad olika språk; för skapelsen, för den här världen, för kristna som förföljs för sin tro och för en framtida gemensam nattvard.

15:55: Påven Franciskus och lutherske biskopen Munib Younan välsignar de församlade, och påven ber: "Må Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes välsignelse vara med er, och följa er på er gemensamma väg, nu och för alltid. Amen.

15:58: Gudstjänsten avslutas, och de församlade tågar ut ur Lunds domkyrka med påven Franciskus i spetsen.

Texten uppdaterades av: Jacob Zetterman och Thomas Österberg