Nu kan böneutrop snart bli verklighet i Botkyrka

För första gången i Sveriges historia kan det bli möjligt med böneutrop från en minaret. Det är moskén i Fittja som ansökt om böneutrop, och ett tidigare förbud kan snart komma att ogiltigförklaras. I tisdags togs ett första steg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Intill Albysjön, i södra Stockholm, reser sig den drygt 32 meter höga minareten som sitter ihop med moskén i Fittja. Från den vill Islamiska föreningen i Botkyrka nu införa böneutrop. Men så var det inte tänkt. I alla fall inte inledningsvis. I detaljplanen inför moskébygget 1994 står det att inga böneutrop får ske från minareten. Därför har det varit tyst fram till nu.

"Nu är det nya gubbar"

- Det var gamla gubbar från oss på den tiden, säger Ismail Okur, ordförande i Islamiska föreningen.

- De hade precis kommit till Sverige och vågade inte så mycket. Nu är det nya gubbar. Vi har levt hela våra liv i Sverige, vi har betalat skatt, vi har varit duktiga medborgare, vi har gett mycket till Sverige. Nu vill vi ha lite tillbaka. Nu vill vi ha religionsfrihet.

Inte längre något hinder

Ismail Okur lämnade i januari in ett medborgarförslag om att få till stånd böneutrop. Och i tisdags kom ett första svar. En majoritet i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka ansåg att bestämmelsen från 1994 inte skulle hålla i en rättslig prövning, med andra ord att den inte längre gäller som hinder för böneutrop.

Går kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Botkyrka på samma linje är det upp till Islamiska föreningen i Botkyrka om de vill be om tillstånd hos polisen, eller om de vill införa böneutrop omgående. Beslutet är av stor vikt eftersom det kan bli ett prejudikat för liknande fall.

Det enda parti som motsatt sig beslutet är Kristdemokraterna.

- De andra partierna är rädda för att säga nej, och därigenom tappa röster från muslimska väljare här i Botkyrka, förklarar Stefan Dayne, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

"Inget emot muslimerna"

- Vi är för religionsfrihet. Vi är för yttrandefrihet. Och vi har inget emot muslimerna. Men vi tycker inte att det hör till den kommunala kompetensen att bedöma böneutrop. Det är ett meddelande som proklameras och som kan kränka andra grupper och därför anser vi att det här är en polisfråga.

Största anledningen till det, menar Stefan Dayne är en paragraf i Botkyrkans ordningsföreskrifter där det står att "... propaganda eller andra buskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten". Istället för böneutrop menar han att det finns alternativa sätt att påminna om fredagsbön.

- De finns muslimer som tänder en lampa eller hissar en flagga. Det behöver inte vara ett utrop.

Men vad är skillnaden mellan ett böneutrop och kyrkklockor som ringer?

- Det är inte bara ett ljud, utan ett budskap som proklameras.

Ismail Okur, ordförande i Islamiska föreningen, vill inte uttala sig om hur han ser på chanserna att få till böneutrop, men han är nöjd med tisdagens beslut.

- Det är jättebra! Böneutropet är för oss som kyrkklockorna är för kyrkorna. Det är viktigt!

Men det har ju gått bra tidigare, utan utrop?

- Ja, men det är en bra sak för dem som glömt klockan. Det är en bra påminnelse.

Sverige är ju historiskt sett ett kristet land, borde det inte påverka vad som proklameras på allmän plats?

- Så var det kanske förut, på 1930- och 1940-talet. Nu är det nya tider. Vi är över 100 000 muslimer i Sverige. Ska inte vi ha vår religionsfrihet också? Speciellt här i Botkyrka där vi är så många!I ert förslag till kommunen står det att ni först och främst vill ha böneutrop en gång i veckan, varför inte som i muslimska länder - fem gånger om dagen?

- Vi måste börja någonstans. Det hade varit för mycket att börja med det. Om förslaget går igenom handlar det om en gång i veckan, kanske 1-2 minuter. Det är faktiskt inte mycket.

Fakta: Olika förslag
Förslagen från Botkyrka islamiska kulturförening är att först och främst få till ett offentligt böneutrop varje fredag i samband med fredagsbönen. Får de inte igenom det vill de genomföra ett böneutrop första fredagen i varje månad. Och får de inte igenom det vill de få tillstånd för två offentliga böneutrop per år.