Nu ställs Pakistans hädelselag på sin spets

Högsta domstolen i Pakistan tar upp Asia Bibis fall i morgon, torsdag. För sex år sedan dömdes denna kristna kvinna för att ha hädat mot profeten Muhammed.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Av alla hädelsedomar i Pakistan är Asia Bibis dödsdom den som fått störst uppmärksamhet. Engagemanget har kommit från olika delar av jorden, och när den kristna fembarnsmamman nu slutligen står inför högsta juridiska instans handlar hennes fall inte bara om hon ska hängas eller inte.

Det handlar också om Pakistan som land ska respektera mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Dömdes till döden

Den händelse som nu utgör bakgrund till detta drama inträffade 2009, då katoliken Asia Bibi, eller Aasiya Noreen som hon egentligen heter, tillsammans med flera muslimska kvinnor jobbade ute på en åker. De muslimska kvinnorna vägrade att dricka ur samma skål som den kristna kvinnan som de ansåg vara oren. Då utbröt ett religiöst gräl, där Asia Bibi till slut ska ha sagt:

– Jag tror på min religion och på Jesus Kristus, som dog på korset för människornas synder. Vad har er profet Muhammed någonsin gjort för att rädda mänskligheten?

Händelseförloppet är omtvistat, och olika versioner florerar. I en version släpas Asia Bibi direkt till polisstationen, i en annan dröjer det flera dagar innan åtalet mot henne väcks.

Vad effekten blir är dock oomtvistat. I november 2010 döms Asia Bibi till döden. En dom som senare bekräftas av högre instanser, och efter många turer landar nu fallet högst upp i domstolshierarkin.

Första kvinnan

Asia Bibi är den första kvinna som dömts till döden för hädelse i Pakistan, och hennes fall har fått stor symbolisk betydelse, inte minst på grund av den stora internationella uppmärksamheten. Flera kristna organisationer har engagerat sig, och såväl namninsamlingar som bönemanifestationer hålls i dessa dagar.

Pakistans hädelselag är hårt kritiserad i omvärlden. Både för att det går att dömas till döden, men också för att lagen kan missbrukas och användas för någon slags personlig vendetta.

Tar lagen i egna händer

Hittills har den pakistanska staten inte avrättat någon som dömts till döden för hädelse. Däremot har över 60 personer mördats, i efterdyningar av åtal och domar.

Hädelselagen har också ett starkt stöd inom vissa muslimska grupper, som oavsett vad Högsta domstolen kommer fram till vill se Asia Bibi död. Muslimska ledare har redan utlovat en belöning till den som dödar henne, och hennes familj har sedan länge gått under jord.

Flera döda

Även om Asia Bibi själv fortfarande är vid liv, har människor som kämpat för hennes sak dött längs vägen.

Två politiker som försvarat henne har mördats. Shabhaz Bhatti, som var minister för religiösa minoriteter, sköts till döds utanför sitt hem år 2011. Samma år mördades också Salmaan Taseer, guvernör i delstaten Punjab, efter att ha tagit parti för Asia Bibi. Han sköts till döds av en muslimsk fanatiker inom poliskåren.

Denna fanatiker dömdes själv till döden och avrättades i februari i år, och på det följde stora demonstrationer runtom i Pakistan. Torg svämmades över av män som ville hedra sin "hjälte".

De som beslutar om Asia Bibis öde har därför starka krafter att hålla i schack. Dels ett stort internationellt uppbåd som hoppas att dödsdomen upphävs. Dels religiösa extremister på hemmaplan som är reda att störta ut på gatorna och kräva Asia Bibis död.

Lilla Erstagården