Nu tar Ellinor Grimmark frågan om samvetsfrihet till Europadomstolen

Barnmorskan Ellinor Grimmark fortsätter sin kamp för att kunna få jobba i yrket utan att behöva medverka vid aborter.
På onsdag lämnar hon in sitt klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ellinor Grimmark har väckt starka känslor och blivit rikskändis genom sin kamp för rätten till samvetsfrihet. Men hon har hittills förlorat i så väl tingsrätten i Jönköping som i Arbetsdomstolen i Stockholm i målet mot Region Jönköpings län. Även Diskrimineringsombudsmannen, DO, sa redan 2014 nej till hennes diskrimineringsanmälan.

Kristna tron orsaken

Bakgrunden är att Ellinor Grimmark har nekats anställning i förlossningsvården, och fått en annan tjänst indragen, efter att hon gjort känt att hon inte kan tänka sig att medverka vid aborter. Hon hänvisar till sin kristna tro som skäl.

Nu tas alltså frågan om rätten till samvetsfrihet till högsta instansen, Europadomstolen i Strasbourg i Frankrike. Anmälan mot svenska staten lämnas in på onsdag, då det också arrangeras en presskonferens för svensk och internationell press i Strasbourg av Ellinor Grimmarks juridiska ombud.

Gäller även barnmorskan Linda Steen

Målet gäller även barnmorskan Linda Steen, som blivit av med jobbet vid en kvinnoklinik i landstinget i Sörmland när hon meddelade att hon inte ville medverka vid aborter.

De båda har krävt skadestånd för brott mot Europakonventionen genom ”kränkning av deras tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet”.

Europadomstolen, som har att vaka över Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, har nu att ta ställning till om anmälan ska tas upp för prövning eller inte. Att det blir en process i domstolen är alltså inte säkert.

Barnmorskornas juridiska ombud, Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska människorättsjuristerna, vill att Europadomstolen ska pröva om det saknas lagstöd för de gjorda inskränkningarna i rätten till samvetsfrihet, religionsfrihet, tanke- och yttrandefrihet. Hon anser att lagstöd inte finns.

För det andra framhåller hon att landstinget inte uppnår en god förlossningsvård för kvinnor genom att ”utestänga kompetenta och legitimerade barnmorskor mitt i den extrema barnmorskebristen”.

För det tredje vill Ruth Nordström att Europadomstolen, tar ställning till om inskränkningarna i form av yrkesförbud varit proportionerliga. Hon hävdar att så inte är fallet, utan att ”det hade gått att balansera både patienternas och barnmorskornas rättigheter”.

”Vårgivare kan behöva se över rutiner”

Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt vid Stockholms universitet, säger till Dagen att en eventuell seger för barnmorskorna i domstolen skulle kunna leda till att man från svenskt vårdgivarhåll behöver se över sina rutiner generellt, eller i förhållande till den enskilda utövaren. Men att så blir fallet är långt i från självklart.

– Och det betyder inte att Sverige därför måste införa en samvetsklausul, säger hon.

”Intressant för svensk del”

Tidigare har Europadomstolen prövat fall där polska läkare av religiösa skäl vägrat kvinnor abort, uppger hon.

– Då har Europadomstolen bland annat uppgett att tillämpningen av en samvetsklausul inom vården aldrig får påverka kvinnors tillgång till legal abort.

– Men i Sveriges fall är vi ett land som inte har en samvetsklausul inom vården, och det har inte prövats tidigare av Europadomstolen. Därför är utslaget intressant för svensk del, men också för andra länder, säger Kavot Zillén.

 

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark var fast anställd sjuksköterska när hon vidareutbildade sig till barnmorska. Hon blev lovad ett vikariat som sedan drogs tillbaka sedan hon sagt att hon inte ville utföra aborter på grund av sin tro.

Hon sökte även tjänster på flera andra sjukhus och fick nej.

Hon vände sig då till Diskriminerings­ombudsmannen och senare till domstol.