Nunnan Madeleine Fredell till riksdagspolitiker: Se flyktingen!

Se flyktingen. Det var dominikansyster Madeleine Fredells huvudbudskap, då hon fick möjlighet att tala inför de politiker som sett till att Sveriges gränser har blivit alltmer stängda.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det finns tre grupper som är Guds favoriter, som är Guds utvalda. Det är flyktingen, den faderlöse och änkan. Grupper som saknar resurser för att skaffa sig livets nödvändig, löd Marianne Fredells ord, då hon klev upp i den guldfärgade talarstolen i Storkyrkan, mitt emot kungliga slottet i Stockholm.

Och av dessa tre utpekade grupper valde hon speciellt att lyfta fram flyktingen. Detta i en kyrka full av politiker som sett till att svenska gränser har blivit allt mer stängda sedan den stora migrationsvågen 2015.

– I våra västerländska samhällen åtnjuter faderlösa och änkor ett hyfsat skydd i dag. Men flyktingen? Ser vi flyktingen som en broder och syster, som ett av våra syskon? frågade Madeleine Fredell.

– Ser vi dem? Ger vi dem ett hopp att själva få forma sig ett liv här?

Ytterst politisk predikan

Den frispråkiga nunnan hymlade inte med att det var en ytterst politisk predikan hon höll vid gudstjänsten i samband med riksdagens öppnande.

– Ja, det var politiskt, och jag arbetar också med politiska frågor för den katolska kyrkan, säger hon när Dagen möter henne strax efter gudstjänstens slut.

– Läs vad påven skriver, det är mycket politik, säger hon.

Däremot inte partipolitik, utan Madeleine Fredells budskap var en mer generell hälsning att inte glömma bort att inte se flyktingen.

Tror du att någon blev provocerad?

– Sverigedemokraterna blev det säkert, men det kan jag leva med.

Budskapet i hennes predikan var inte så väsensfrämmande från den predikan som Stockholms biskop Eva Brunne höll för sju år sedan, då SD-politikerna marscherade ut ur kyrkan i vrede.

Sidotema mångfald

Om huvudtemat var att lyfta fram flyktingen, var sidotemat mångfald. Det handlade såväl om människor från olika kulturer, men inte minst ville Madeleine Fredell slå ett slag för religiös mångfald.

Bara det att hon som katolsk nunna höll en predikan i en luthersk gudstjänst får ses som en hyllning till mångfalden, och en viktig anledning att Madeleine Fredell fick uppdraget att som första katolik i modern tid att tala på denna traditionsfyllda gudstjänst var 500-årsminnet av reformationen.

– Den 31 oktober är det reformationsdagen. Det betyder att vi firar mångfalden, löd hennes ord från talarstolen.

Känd förkämpe för kvinnors rättigheter

Madeleine Fredell har gjort sig känd som en förkämpe för kvinnors rättigheter i den katolska kyrkan, och driver på för att kyrkan ska öppna upp för att kvinnor ska bli präster.

– Ett första steg på vägen vore att jag kunde få predika i en gudstjänst, säger hon.

Symboliken att det är en katolsk kvinna, inte en man, som fick äran att predika i Storkyrkan ska därmed inte underskattas, även om själva predikan formellt sett går under namnet högtidstal.

Tror du att vi i framtiden får se kvinnliga präster i katolska kyrkan?

– Som jag känner min kyrka, kan det ta hundra år eller ett ögonblick. Det beror mycket på vem som är påve, och nu pågår det en maktstrid runt påve Franciskus.

Men han har tydligt tagit ställning mot kvinnliga präster?

– Frågan är om det är hans åsikt, eller om det handlar om eftergifter, säger Madeleine Fredell hoppfullt, innan hon snabbt tar ner önsketänkandet på jorden igen och blandar in kultur och generation.

– Han är trots allt latinamerikan och över 80 år.