Ny ansökan om kristet gymnasium

I höstas avslog Skolinspektionen planerna på att starta Norrlands första kristna gymnasieskola i Örnsköldsvik. Nu har en ny ansökan lämnats in.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi har denna gång valt att med ännu tydligare dokumentation bevisa att vi har egna medel att täcka de etableringskostnader som uppkommer under första verksamhetsåret, detta har vi styrkt med utdrag från senaste årsredovisningen, resultatbudget, information om både kortsiktiga och långfristiga fordringar med mera som kommer att täcka kostnaderna för nyetableringen, säger ställföreträdande rektor Stefan Häggström till Dagen.

Det var i september som Skolinspektionen meddelade att Broskolan, som sedan tidigare driver en kristen grundskola i Örnsköldsvik, inte hade förutsättningar att även starta en gymnasieskola. Bortsett från den ekonomiska aspekten hänvisade myndigheten i beslutet till avsaknaden av konkreta planer på ett skolbibliotek.

– Vi kommer nu under våren att sammanställa ett skolbibliotek i enlighet med de riktlinjer som Skolinspektionen och Skolverket ställer upp för skolbibliotek avsedda för gymnasieskolor, detta planeras vara färdigt redan under 2017, det vill säga året innan gymnasiet avser börja, säger Stefan Häggström till Dagen.

"Broskolan AB har skickat in ansökan om att starta en gymnasieskola med kristen profil, skolan kommer att vara öppen för alla elever oavsett livsåskådning och bedriva ett riktat arbete för att skapa mångfald både ur lokalt och regionalt perspektiv men även ett internationellt perspektiv genom studieresor där eleverna ges tillfälle att realisera sina projektarbeten med fokus på bistånd, företagande, internationella relationer och kulturmöten", står det i ett pressmeddelande från skolan.

Tanken är att gymnasiet, det första kristna gymnasiet norr om Uppsala-/Stockholmsområdet, ska ta emot elever från och med hösten 2018.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek