Ny domstolsprövning av abortvägran

Arbetsdomstolen (AD) har beviljat prövningstillstånd i fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats fortsatt anställning inom Region Jönköping för att hon inte vill jobba med aborter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi är naturligtvis glada, och vi räknade med prövningstillstånd, säger Ruth Nordström från Scandinavian human rights lawyers som företräder Ellinor Grimmark, till Dagen.

– Tingsrätten i Jönköping valde att enbart tillämpa diskrimineringslagen. Men i AD hoppas vi på en prövning av Europarätten.

Som troende kristen och abortvägrare ville Ellinor Grimmark få frågan om samvetsfrihet prövad. Hon stämde Region Jönköping i tingsrätten på sammanlagt 220 000 kronor i skadestånd.

Rätten ansåg det dock "både lämpligt och nödvändigt" att en barnmorska är med och utför aborter, och Ellinor Grimmark dömdes att betala regionens rättegångskostnader på 925 000 kronor. Domen överklagades, men hovrätten valde tidigare i år att inte ta sig an ärendet. I stället skickades det vidare till Arbetsdomstolen.

Det är oklart när överprövningen i AD sker, men troligen först till hösten.

– Det är ganska långa handläggningstider, konstaterar Ruth Nordström.

Parallellt med Ellinor Grimmarks fall är Ruth Nordström även juridiskt ombud för barnmorskan Linda Steen som i likhet med Ellinor Grimmark inte vill medverka till abort.

Där är ett preliminärt datum för huvudförhandling i Nyköpings tingsrätt bestämt till den 22 september.

Ruth Nordström konstaterar att prövningstillståndet i Arbetsdomstolen eventuellt även kan påverka Linda Steens fall, men att det återstår att se på vilket sätt.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar