Ny domstolsprövning av abortvägran

Arbetsdomstolen (AD) har beviljat prövningstillstånd i fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats fortsatt anställning inom Region Jönköping för att hon inte vill jobba med aborter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!