Ny generation: Oroväckande utspel att S vill förbjuda religion i skolor

Civilminister Ardelan Shekarabi vill att skolan ska vara helt fri från religiösa inslag.– En inskränkning av religionsfriheten, säger Emma Bergkvist, ledare för Ny generation.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den nya linjen innebär att Socialdemokraternas partistyrelse frångår kravet på enbart skärpt tillsyn av konfessionella friskolor.

Skolan ska, enligt civilminister Shekarabi vara helt fri från religiösa inslag.

– Från en socialdemokratisk synpunkt måste vi landa i att svensk skola ska vara fri från religiösa inslag. Där är vi inte i dag, vi har en lagstiftning som har tillåtit detta, vilket innebär att vi i praktiken har religiöst förtryck i våra skolor som finansieras med skattemedel i ett land med skolplikt, säger han till Aftonbladet.


Läs mer: Socialdemokraternas utspel: förbjud all religiös aktivitet på skolor
 

I dag tillåtet 

I dag är det enligt lag tillåtet med religiösa inslag, så länge det inte sker inom undervisningen.

Men det är den paragraf som säger att utbildningen i övrigt vid fristående skolor får ha konfessionell inriktning som civilministern vill se över. Han betonar dock att elevernas rätt att utöva sin religion ska försvaras.

Ny generation är bekymrade

Ny generation – en organisation som samlar 270 kristna skolgrupper i Sverige – bekymras över utspelet. Organisationen har 9 000 medlemmar under 25 år.

– Det här kan bli en inskränkning för de ungdomar som går till skolan och har en tro. Det är oroväckande om unga inte får en chans att möta olika synsätt och religiösa ställningstaganden i skolan. Det är svårt att bli en tolerant person om man inte får möta detta, säger Emma Bergkvist, ledare för Ny Generation.

– Som ung kristen måste man ha rätt att berätta om sin tro för sina klasskompisar. På samma sätt som att den som inte har en tro ska kunna propagera för det. Båda sidor måste få komma till tals, fortsätter hon.

"Vill dämpa unga kristnas engagemang"

Emma Bergqvist konstaterar också att skolorna brukar vara väldigt positiva till att eleverna tar egna initiativ och engagerar sig i föreningsliv på skolan.

– Därför blir man ledsen när man hör om politiker som vill dämpa unga troende människors engagemang, säger hon.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar