Ny pristagare till priset som drottning Silvia avböjde

Europarådets rapportör för våld mot kvinnor har belönats med det svenska människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award. Ursprungligen skulle priset gå till drottning Silvia - men hon tackade nej.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

José Mendes Bota får priset för sina insatser mot trafficking och människohandel. Han har nyligen publicerat en rapport om prostitution, människohandel och modernt slaveri i Europa för Europarådets räkning.

-Människohandel och trafficking utgör flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och en av de mest lukrativa verksamheterna för kriminella organisationer över hela världen. Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål i särklass den mest utbredda formen. Uppskattningsvis 84 procent av alla offer för människohandel utnyttjas för sexuella ändamål, sa José Mendes Bota under ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel med tema trafficking, då priset också delades ut.

Han propagerade för den svenska modellen med förbud mot sexköp.

-Det finns en klar koppling mellan prostitution och människohandel och förbud mot köp av sexuella tjänster är ett viktigt verktyg för att bekämpa trafficking, sa han enligt ett pressmeddelande från Scandinavian Human Rights Lawyers, den organisation som instiftat priset.

Ursprungligen skulle priset ha gått till drottning Silvia, men drottningen avböjde att ta emot det strax innan prisutdelningen, som skulle ha skett vid Uppsala universitet. Hovet uppgav som motiv att Scandinavian Human Rights Lawyers har kritiserats i medierna för att vara en antiabortorganisation och att fokus från traffickingfrågan därmed skulle ha förflyttats.