Ny rapport: Svenska kyrkorna viktiga under flyktingkrisen

- Detta arbete är egentligen en självklarhet för varje kristen församling, säger ärkebiskop Antje Jackelén i en kommentar till rapporten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkan släpper i dag en rapport om församlingarnas verksamhet under vad som kallats den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, 2015-2016. I rapporten, "En tid av möten", konstateras att åtta av tio församlingar har erbjudit verksamhet för asylsökande och nyanlända.

Kyrkor ställde om verksamhet för att hjälpa

Många församlingar - hela 82 procent - ställde snabbt om verksamhet så att man kunder erbjuda hjälp och stöd. Ungefär 37 000 människor har varje månad deltagit i verksamheterna, och 8 000 frivilliga har ställt upp med sin tid.

 

Läs också: Kyrka hjälper nysvenskar in i samhället på språkcafé

 

Ärkebiskopen: En självklarhet

Ärkebiskop Antje Jackelén talar i en kommentar om arbetet som en självklarhet för kyrkan.

– Det är en konsekvens av vår kristna tro att hjälpa människor i nöd oavsett religion eller hudfärg, säger hon.

Många församlingar samarbetar med kommuner

Församlingarna i Svenska kyrkan har i hög grad samarbetat med kommuner och statliga myndigheter, men också med andra organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen.

Ett problemområde lyfts fram: spänningen mellan att vara en tydlig röst för utsatta människor i mötet med myndigheter - och samtidigt ha ett nära samarbete med samma myndigheter.

Till det positiva hör dock att församlingarnas eget liv har vitaliserats i mötet med nyanlända. Nya grupper har kommit till församlingarna, och gudstjänsterna har blivit mer välbesökta.

Verksamheten har till största delen finansierats av församlingens egna medel. Men det har också funnits stöd från stiften, Svenska kyrkan på nationell nivå, och statligt stöd.

Rapport bygger på enkät

Rapporten bygger på en enkät som skickats till Svenska kyrkans samtliga pastorat och församlingar, och 66 procent av de tillfrågade 688 enheterna har svarat.