”Nyanlända kan få hjälp in i sociala nätverk av kyrkorna”

Civilsamhället och kyrkorna kan göra mycket för att få in nyanlända i ”produktiva sociala nätverk”, säger professorn Lars Trägårdh, som samtidigt vill värna civilsamhällets autonomi.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Lars Trägårdh är professor i historia och civilsamhälleskunskap vid Ersta Sköndal högskola. Han konstaterar att vi har haft en tillströmning av nya människor till Sverige senaste tiden, som vi varken har varit mentalt eller praktiskt förberedda på.

I den krisstämning som då uppstår finns behov av hjälp från olika aktörer i civilsamhället. Den satsning på språkundervisning med mera som nu görs i Skillinge missionshus ser Lars Trägårdh som ett uttryck för detta.

Den stora knäckfrågan

Inte minst genom volontärkontakterna kan församlingar hjälpa de nyanlända in i det Lars Trägårdh kallar ”produktiva sociala nätverk”.

– I förlängningen handlar det om att hitta vägen in i löne­arbete, det som är den stora ”knäckfrågan” i dag.

Han menar att kyrkornas integrationsinsatser bör lyftas fram som goda exempel både för andra frivilliga aktörer och det offentliga.

Lars Trägårdh anser samtidigt att det är samarbetet mellan frivilliga initiativ och det offentliga som har varit styrkan här i Sverige.

– Vi måste också ställa frågorna hur uthålligt civilsamhället är och hur många deras aktiviteter når? I en akut kris kan många springa man ur huse för att hjälpa till. Men vad händer om livet kommer ikapp efter några månader, och insatsen försvinner?

Slå vakt om autonomi

Han anser vidare att civilsamhällets självständighet – autonomi – i förhållande till det offentliga är något som vi behöver slå vakt om.

– Vi får inte förvandla aktörer i civilsamhället till underleverantörer till det offentliga. De måste också kunna vara kritiska. Det är det som ger dem en speciell kraft och roll.

Stort engagemang

Forskningen visar att svenskarna över lag har ett stort engagemang på frivilligområdet, i allt från hjälp till anhöriga till mer organiserade insatser.

Inte minst är Lars Trägårdh imponerad av kyrkliga och diakonala insatser i allt från Frälsningsarmén till Stadsmissionen.

Läs mer: 
Allt fler integreras i kyrkorna
Inga-Lill ger nysvenskar nytt självförtroende
C vill öppna gränser – budgeterar inte för högre kostnader