23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Moderater i Göteborg vill förbjuda tiggeri

Lokala M-politiker vill förbjuda tiggeri i Göteborg. – Aktiv insamling av pengar är redan i gällande ordningsstadga belagt med tillståndsplikt, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande till Dagen.

1 av 2

Efter nyheten om förslaget, som Göteborgs-Posten först rapporterade om, har diskussionen gått varm på den lokala moderat-avdelningens Facebooksida.

Vissa menar att förslaget är ett sätt att skjuta grundproblemet – att fattigdom faktiskt existerar – under mattan. Men kritiken handlar framför allt om att förslaget inte är generellt, utan bara gäller några specifika områden i centrala delarna av Göteborg.

”Vi bedömer att ett generellt förbud är oförenligt med den rådande ordningslagen”, skriver företrädare för lokalavdelningen.

Finns lokala regler

I Göteborg finns redan lokala ordningsregler som klargör att tillstånd från polismyndigheten krävs ”för insamling av pengar i bössor och liknande”.

– Typiskt sett skulle det vara hjälporganisationer eller liknande som bedriver insamling, sa Göteborgs stadsjurist Markus Landahl till P4 Göteborg för två år sedan.

– Vi föreslår att föreskriften ska kompletteras med ett förbud även mot passiv insamling, säger Jonas Ransgård till Dagen.

En formulering i de lokala ordningsföreskrifterna för Södertälje kommun, som är snarlik med Göteborgs, har prövats i domstol. Där anmäldes några tiggare till polisen, men de friades 2014 i tingsrätten, som konstaterade att ordningsföreskriften inte handlade om tiggeri.

Samtidigt skrev Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en promemoria tidigare i år att det troligen är möjligt att införa ett förbud mot tiggeri ”på livligt trafikerade platser” i de lokala ordningsföreskrifterna.

– I vårt yrkande konstaterar vi att många människor uppehåller sig och passerar i det aktuella, centrala området. I detta område är också tiggeri vanligt förekommande. Vår bedömning är att det är en fråga om ordning att trottoarer, gångstråk och torg kan användas som det är tänkt och att inte människor ideligen gång på gång ombeds om pengar eller hindras, säger Jonas Ransgård till Dagen.

– Som förtroendevalda, och kollektivtrafikresenärer, har vi samtalat med människor, som i flera fall uttryckt sitt ogillande över det frekvent förekommande tiggeriet i området kring bland annat Centralstationen.

”Fullständigt felaktigt”

Förslaget har mött skarp kritik från andra Göteborgspolitiker. Även Göteborgs Räddningsmission, vars ordförande är Dagens blivande opinionsredaktör Joakim Hagerius, har protesterat.

– När man pratar om att kriminalisera redan utsatta personer påstår ofta Moderaterna att det hjälper dessa människor att förbjuda tiggeriet. Men det är fullständigt felaktigt. Det försätter dem i en mycket sämre situation, säger Ulrika Falk, som arbetar med utsatta EU-medborgare, till GT.

Exempel från Vellinge

I september fattade politikerna i Vellinge beslut om att förbjuda tiggeri i kommunen. Men förbudet upphävdes av länsstyrelsen varefter kommunen överklagade till förvaltningsrätten.

Moderaterna i Göteborg tänker inte vänta på förvaltningsrättens dom i det fallet. Men samtidigt som förslaget i Göteborg innehåller mer specifika adresser konstaterar Jonas Ransgård att det är möjligt att Länsstyrelsen i Västra Götaland inte finner att M-förslaget är förenlig med ordningslagen.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar