21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Lasse Svensson: Allvarligt läge för Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans Lasse Svensson drabbas av ”existentiell ångest” av att de 650 församlingarna inte i tillräckligt hög grad når nya människor, säger han. Åtta år efter kyrkans bildande ställer han upp för omval som kyrkoledare.

1 av 3

Equmeniakyrkan befinner sig storleksmässigt strax efter pingströrelsen, och är det näst största av de traditionella frikyrkosamfunden. Omkring 65 000 medlemmar i församlingar över hela landet kan kyrkoledaren Lasse Svensson räkna in. Det som tidigare var missionsförsamlingar, baptistförsamlingar och metodistkyrkor hänger nu ihop. Hur mår då egentligen Equmeniakyrkan efter åtta år?

– Det beror väl lite på utsiktspunkten. Men jag skulle säga att vi har kommit långt med att bygga en identitet som är ”vi”. Inte minst med tanke på farhågorna som fanns internt om att det skulle kännas som att vi är tre olika kyrkor. Vi är en bred, ekumenisk kyrka där många kan känna sig hemma, och där vi också vill dela med oss av vår tro, säger Lasse Svensson.

I dag satsar Equmeniakyrkan mycket på församlingsutveckling och församlingstillväxt. 250 församlingar har en mentor som hjälper dem. Lasse Svensson är glad för nya kyrkolokaler som byggs i Motala, Vallersvik och Floda samt för Hönö-församlingen som köper in nya lokaler och jobbar aktivt med utveckling. Vidare för församlingar som arbetar med socialt entreprenörskap och omsorgsfrågor. Ett annan viktigt händelse är klimatfastan i våras, med evangeliet som drivkraft, som väckte uppmärksamhet långt utanför de egna leden.

Mål om 50 nya församlingar

Kyrkokonferensen har fattat beslut om en målsättning att bilda 50 nya församlingar fram till 2025. Det finns fortfarande en hel del kvar att göra på det området, och numerären är inte det viktigaste, säger Lasse Svensson.

–  Det kan både bli fler och färre nystarter. Men vi behöver bli en rörelse där det är naturligt för oss att grunda nya församlingar, och att nå nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Det kan lika gärna handla om gemenskaper.

Tappar medlemmar

Trots ovanstående är det inte självklart att Equmeniakyrkan växer numerärt. Utvecklingen har snarare gått åt fel håll. 250 av församlingarna har i dag färre än 25 medlemmar, och sedan starten för åtta år sedan har Equmeniakyrkan tappat cirka tusen medlemmar om året.

Även om Lasse Svensson ser församlingar som mår bättre, och manar till tålamod inför siffrorna – är han definitivt inte nöjd.

Hur allvarligt är läget för Equmeniakyrkan?

–  Ur ett mänskligt perspektiv är det ett verkligt allvarligt läge. Vi kan alltid säga att kyrkan är Guds och att Gud har det yttersta ansvaret, men inte för att vi ska lägga ner staven. Vårt uppdrag är på stort allvar, säger han. Dock tänker jag att församlingar också behöver våga lita på att de tydligt är Guds redskap.

I boken ” Resa till enhet” (Verbum) som Lasse Svensson och de två avgående biträdande kyrkoledarna, Sofia Camnerin och Olle Alkholm, nyligen har författat, skriver de att den största våndan för dem är vad de kallar ”existentiell ångest”. Varför lyckas inte kyrkorna bättre komma ut med sitt budskap – som de tror är svaret på världens nöd – när det finns så mycket längtan och behov i vår tid?

Öppet fönster just nu

Lasse Svensson talar samtidigt om att det just nu finns ett ”fönster som är öppet” – eller som det heter på engelska ”a window of opportunity” – som kristenheten bör ta vara på. Han möter de existentiella frågeställningarna också i omgivningen, såväl hos de egna barnen, släkt och vänner som i församlingarna, uppger han.

–  Vart tar saker och ting vägen? Vad är värt något? Alla de stora varförfrågorna ställs i någon sorts vakuum. Och frågan riktas alltför sällan till kyrkans sammanhang. Här behöver vi som kristna bejaka att vi lever i en trasighet, men också med ett hopp och en nåd.

Om du tittar framåt de närmsta fyra åren – vad står överst på listan som du vill prioritera?

–  Viktigast är alltid att vi finner vägar att stötta församlingar i förnyelse, utveckling och växt.

Konkret menar Lasse Svensson att alla som har ett nationellt eller regionalt uppdrag inom Equmeniakyrkan behöver leva ännu närmare församlingarna. Göra något mindre av omvärldsanalys och konsultativa uppdrag, och i stället vara beredda att hjälpa till i en församling, exempelvis en eftermiddag i veckan, för att stötta upp läxläsningsarbete eller något annat.

–  Många diakoner, pastorer och ledare skulle behöva jobba ännu mer utanför den bekväma miljön. Kanske finnas med i fotbollsklubben, eller något annat som tydligt riktar sig till människor utanför församlingskärnan.

Ta vara på pensionärer

Han vill också hitta ordningar för att ta vara på exempelvis ordinerade pastorer som gått i pension eller av andra skäl står utanför aktiv församlingstjänst, en grupp på drygt 600 personer. Att fortsätta och utveckla ungdomsarbetet i Equmenia är ett annat spår han lyfter fram.

Lasse Svensson vill också arbeta med så kallade växtpooler, som Equmeniakyrkan i höst drar i gång regionalt. Tanken är att små församlingar i geografiska områden ska kunna få stöd från kyrkan nationellt för att samarbeta och nå nya människor med evangeliet.

Equmeniakyrkan är i högsta grad ett resultat av ekumeniskt samarbete – och det har ofta sagts att kyrkokartan kommer att fortsätta förändras i Sverige. Men Lasse Svensson sörjer över att nya ekumeniska initiativ, efter att de tre samfunden gick ihop, i princip har uteblivit.

–  Vi har inte ännu byggt upp några nya tydliga samarbeten, förutom ett litet ägande i Dagen och ett visst samarbete inom Frikyrkosamråd. Det skulle vara jättespännande om vi kunde hitta andra projekt på nationell nivå, men som också får fäste i församlingsmyllan. Vi har för lite av detta.

Lägger rälsen efter hand

Det skulle exempelvis kunna handla om kyrkor som startar äldreboende tillsammans, om internationella projekt eller om integrationsarbete, funderar han.

Om Equmeniakyrkans församlingar vill ställer Lasse Svensson upp till omval för fyra år vid kyrkokonferensen till våren. Han har målbilden tydlig med församlingarnas förnyelse, utveckling och växt. Men tror samtidigt på att lägga rälsen efter hand, och på att Gud har tid, säger han.

Läs mer Joakim Hagerius: Församlingen är till för dem som inte tillhör den

Läs mer Missionskyrkan i Södra Vi gör återstart – i stället för att lägga ner

Läs mer Equmeniapastorer om medlemstappet: En sorg att vi är i detta superallvarliga läge

---

Equmeniakyrkans kyrkoledarval

  • Vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens i maj nästa år sker kyrkoledarval för de kommande fyra åren.

    Biträdande kyrkoledarna Sofia Camnerin och Olle Alkholm ställer inte upp för omval. Det gör däremot kyrkoledaren Lasse Svensson.

    De har suttit i två perioder och är den första kyrkoledartrion sedan Equmeniakyrkan bildades i juni 2011.

---

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar