05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Vi stod för de svaga”

Sbuf reagerar nu på Siewert Öholms angrepp i gårdagens artikel i NyD. – Vårt engagemang ska inte kallas naivt, säger Andreas Lindström, ordförande i Sbuf, Svenska baptisternas ungdomsförbund i Sverige.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar