07 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Trossamfund får allt mindre bidrag

Kraftigt minskade lokalbidrag till religiösa organisationer. Det visar Nya Dagens granskning av det statliga stödet till trossamfunden i Sverige. Sett över en tioårsperiod har bidragen till byggnationer mer än halverats. Detta utan att andra stöd till trossamfunden har ökat. SST befarar att nedskärningen nu permanentas.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar