04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hotelser som marknadsföring

Förtäckta hot om olyckor. Löften om lycka och framtida storvinster. Så marknadsför sig det franska mediumet Maria Duval. Under flera år har hon gäckat Konsumentverket och andra svenska myndigheter med sitt ockulta hopkok. – Jag tycker den här marknadsföringen är djupt cynisk och ett hänsynslöst sätt att exploatera människors godtrogenhet och olycka, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande konsumentombudsman.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar