07 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Skola tar krafttag mot haschmissbruket

Ledningen på Djurgårdsskolan i Eskilstuna går nu ut helt öppet och berättar att det förekommer haschmissbruk på skolan. Samtidigt sätts kraftfulla åtgärder in för att tackla problemet. Bland annat har socialförvaltningen kopplats in för att hjälpa till i arbetet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar