07 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”MR-försvararna lätta måltavlor”

”Det brutala mordet på Sergio Vieira de Mello, FNs sändebud i Irak, är ytterligare ett bevis på att de som försvarar de mänskliga rättigheterna är lätta måltavlor i en värld där nationens säkerhet går före medborgarens.”

Endast för prenumeranter
Fler artiklar