14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Delat barnbidrag vid skilsmässa

Nu ska föräldrar som har barnen växelvis boende hos sig kunna dela på barnbidraget. Åtminstone blir det så om Försäkringskassan, som utrett frågan för regeringen räkning, får sin vilja igenom. Tanken är att göra barnbidraget mer könsneutralt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar