06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sex EU-länder brister i miljörapportering

Sex länder riskerar att dras inför EG-domstolen, eftersom de, trots upprepade påstötningar, inte informerat Bryssel om hur de tänker begränsa utsläppen av växthusgaser under åren fram till 2012. De sex länderna är Bulgarien, Estland, Grekland, Italien, Luxemburg och Malta.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar