18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Bahairörelsens siste store ledare död

Bahai-rörelsen har förlorat sin främste ledare. Ali-Muhammad Varqa, som dog vid 95 års ålder, var den sista direkta länken till världsreligionens iranska grundargeneration. Samtidigt kommer nya rapporter om förföljelser av bahai i Iran.

Endast för prenumeranter

Arne Lapidus

Arne Lapidus är Dagens korrespondent i Israel.

Fler artiklar