18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Församlingarna borde ta mer ansvar”

Hjälpen till unga brottslingar som avtjänat sitt straff är sparspakad och många återgår till sina gamla vanor när de kommer ut i samhället igen. Fängelseprästen Lars Gunnar Skogar tycker att kyrkan borde göra mer.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar