09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hämtar kraft från underjorden

Satsningen på ny kraft till Herrestads kyrkas församlingshem kan leda ner i underjorden. De ansvariga har tagit sig för pannan i flera år, men låter nu församlingens grundvalar bidra med hetta.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar