22 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

S tar röster från samarbetspartier

Socialdemokraterna tar sympatisörer från alla andra partier. Mest förlorar i förhållande till sin storlek samarbetspartierna v och mp. Sedan förra valet har nästan var femte bytt parti.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar