09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Utsläppen ner 40 procent till 2020

Regeringens klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020, enligt propositionen. Då ska hälften av energin komma från förnybara källor. 2030 ska fordonen klara sig utan fossila bränslen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar