05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Färre elever anmäler kränkning

Förra året fick Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 514 anmälningar om elever som behandlats kränkande. Det är en liten minskning jämfört med 2007.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar