25 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Föroreningar kapar halvår av livet

Luftföroreningar förkortar medellivslängden i Sverige med i genomsnitt ett halvår, enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport. Det beror framför allt på att luftföroreningar ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar