08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Misstanke om svensk snussmuggling

En grupp rederier och Tullverket i Sverige samarbetar för att begränsa försäljningen av snus påÅlandsfärjorna. Syftet är att förhindra att vissa resenärer bara åker över till Åland för att köpa massor av snus.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar