01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Svårare för utlandsfödda akademiker

Utrikes födda akademiker har en sämre ställning på arbetsmarknaden än svenskfödda. Skillnaden beror på diskriminering och de utlandsföddas brist på kvalificerade nätverk, är slutsatsen i en rapport från TCO.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar