19 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Inkomstprövning vid studielån slopas

Studiemedlen höjs med 400 kronor per månad. Därutöver höjs fribeloppet med 30000 kronor till 136000 kronor och inkomstprövningen för studielån avskaffas.Det föreslår den studiesociala kommittén, där de sju riksdagspartierna deltar, i sitt slutbetänkande till regeringen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar