08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

BO kräver lagskydd för skolhälsovård

BO kräver att skollagen ändras så att varje skolenhet måste ha läkare, sköterska, kurator och psykolog.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar