15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Lettland klarar inte IMF:s krav

Även om Lettlands regering skär 40 procent i årets budget klarar man inte IMF:s krav på högst fem procents budgetunderskott.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar