04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ipredlagen utvärderas

Trots att den kontroversiella Ipredlagen bara varit i kraft sedan 1 april har regeringen nu tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera lagen. Det blir kammarrättslagman Helena Jäderblom i Stockholm som får uppdraget.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar