04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Färre cyklister omkommer i trafiken

Antalet cyklister som dör eller skadas i trafiken minskar, trots att allt fler i storstäderna väljer att cykla. Hittills i år har nio cyklister omkommit i trafiken, vilket är en kraftig nedgång jämfört med tidigare.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar