08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sex livshotande skadade i brand

Minst sex personer skadades livshotande i en brand som bröt ut i en lägenhet i Rinkeby i västra Stockholm. Men det fanns uppgifter om att så många som tio personer kan ha förts till sjukhus i samband med branden.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar