28 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Etiska krav på kött underkänns

Flera kommuner kräver att kött som köps in till skolor och äldreboenden ska ha producerats enligt svensk djurskyddslagstiftning.Men kravet underkänns av Konkurrensverket, som anser att agerandet bryter mot EU:s regler.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar