08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sida akutsparar

Stopp för nyanställningar och resor samt senareläggning av interna projekt.Statliga biståndsorganet Sida har fått ekonomiska bekymmer och sätter in direkta åtgärder.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar