17 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Blindhet botades med genterapi

Några personer med kraftigt nedsatt synförmåga på grund av en ärftlig sjukdom har fått bättre syn tack vare en ny behandling med genterapi.Resultaten pekar mot att det gäller att behandla tidigt, helst före tonåren.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar