14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Oeniga om kostnad för sjukförsäkring

Den röd-gröna oppositionen har enats om hur sjukförsäkringen ska se ut om det blir maktskifte efter valet. Det första steget blir att "avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar". Men de har olika uppfattningar om vad reformen skulle kosta.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar