02 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Idel män i skolämnet historia

Mannen är styrande och norm i skolans historieböcker. I fyra granskade läroböcker namnges 62 kvinnor och 930 män. I en av dessa nämns ingen svensk kvinna vid namn efter Ulrika Eleonora, vars regering tog slut 1720.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar