22 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Har rätt att avbryta behandling

Den 32-åriga kvinna med en medfödd neurologisk sjukdom som begärt att få avsluta sin livsuppehållande behandling har rätt till det.Enligt besked i dag från Socialstyrelsen ska alla patienter som är beslustkapabla och psykiskt friska och som vill avbryta en livsuppehållande behandling få göra det med smärtlindring.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar