02 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Många EU-mopeder körs olagligt

EU-mopeder måste registreras hos Transportstyrelsen för att få köras på allmän väg. Men många tusen av dem är oregistrerade vilket kan stå förarna dyrt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar