03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Alhem efterlyser bättre vittnesskydd

Polisen måste bli bättre på att skydda vittnen, anser Sven-Erik Alhem, ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund.Han pekar på möjligheten att vittna på distans med ändrat utseende - till exempel med lösskägg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar