02 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

SD saknar stöd för invandrarkalkyl

Det går att spara 9,8 miljarder kronor nästa år på kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring, hävdar Sverigedemokraterna i sin budgetmotion och hänvisar bland annat till kalkyler från Svenskt Näringsliv och riksdagens utredningstjänst. Men därifrån vill man inte kännas vid partiets slutsats.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar