17 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Bräcklig enighet i Irak

Efter utdragen kohandel kunde Iraks folkvalda till sist välja en talman och godkänna den sittande presidenten.Maktfördelningen i parlamentet blir en koalition av landets samtliga stora grupperingar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar