15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

MP kräver redovisning av FMV

Försvarets materielverk (FMV) är med och utvecklar materiel som försvarsindustrin exporterar.FMV har sedan under åren fått stora summor i royalty på affärerna.Miljöpartiet i riksdagen vill veta hur stora summorna är.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar